De lijst is bijgewerkt vanaf seizoen 1978, de namen in het donker: deze spelers zijn nog actief. Het seizoen 2015-2016 is meegenomen. (nacompetitie nog niet)

1 Remco v.d. Mossel 141
2 Wybe Hoekstra 140
3 Willem de Vries 105
4 Sander Zonderland 86
5 Arjen de Vries 74
6 Gerd Hoekstra 68
7 Jan Lolkema 64
8 Arjan Andringa 59  
9 Rein S. Faber    55  
10 Jan Joostema 50  
11 Henk J. v Dalfsen 45  
12 Sjoerd de Vries 43  
13 Geert Andringa 36  
14 e.d. 33  
15 Berry Miedema 29  
16 Roan H. Joostema       28  
17 Jacobus Zwart 23  
18 Gerlof Glazema 22  
19 Ruurd de Vries       20  
20 Jacob Laverman 19  
21 Doede Wielenga 18  
22 Aant v.d. Veen 17  
23 Jeroen Wagenaar 14  
24 Henk de Vries 13  
 25 Siemen Zeldenrust 12  
26 Johny Bergsma 12  
27 Henk Jelle Dijkstra 12  
28 Hylke Bruinsma 11  
29 Jacob Faber 10  
30 Anne Wiersma 9  
31 Koos Stapert 9  
32  Wim Abma 9  
 33 Ydo Hoekstra 8  
 34 Bart Stroosma 8  
35 Goffe Jensma 8  
36 Siebe Post 8  
37 Willem Faber 8  
38 Teakele Wiersma 8  
39 Jilke Terpstra 7  
 40 Enno Kingma 6  
41 Mindert Veenstra 6  
42 Jaap van Rees 6  
43 Rein K. Faber 6  
44 Bauke Joostema 6  
45 Rinse Miedema 5  
46 Haye Stellingwerf 4  
47 Tsjerk Nagel 4  
48 Sjoerd Zwart 4  
49 Jan W. Wagenaar 4  
50 Peter Sinnema 4  
51 Gosse J. Hoekstra 4  
 52 Rienk v.d. Veen 3  
 53 Jeroen Stellingwerf 3  
54 Jo de Schiffart 3  
55 Anne Tuinhof  3  
56 Sido de Schiffart 3  
57 Ludy Meersma 3  
58 Sipko Vis 3  
59 Aldert Sytsma 3  
60 Hylke Hoekstra 2  
61 Steven de Jong 2  
62 Cor Jensma 2  
63 Dirk J. Posthumus 2  
64 Johannes Zoodsma 2  
65 Sjoerd Sytema 2  
66 Jens de Boer  1  
 67 Herre de Vries 1  
68 Siebe Joostema 1  
69 Klaas Dijkstra 1  
70 Dries Vrieswijk 1  
71 Auke Akkerman 1  
72 Simon de Groot 1  
73 Rienik Zwart 1  
74 Arjen Kerlien 1  
75 Hotze Hayma 1  
76 Klaas v.d. Schaar 1  
77 Sander de Schiffart 1  
78 Wouter J. de Roos 1  
79 Anne D. Talsma 1  
80 Dirk Okma 1  
81 Willem Bantema 1  
82 Johan Wiersma 1  
83 Henry Wassenaar 1  
84 Folkert Feenstra 1  
85 Bram Klaver 1  
86 Assad al Fredawi 1  
87 Guido v.d. Meer 1  
88 Hendrik Kootstra 1  
vloon.jpg

Wie is online

We hebben 30 gasten en geen leden online

JavaScript draait niet of heeft een fout gerapporteerd.

Log in

Binnenkort

Geen gebeurtenissen gevonden
loader

jubileum boek

Ga naar boven